Saturday, January 17, 2009

Whistle Stop Tour: Baltimore, The Obamas, Bidens (Pictures)

Obamas in Philadelphia to Start the Whistle Stop Tour, Pictures
Obamas, Bidens in Delaware Pictures
Obama's Speech in Philadelphia, PA, Video

Obama, Biden Speech in Delaware
Obama's Speech in Baltimore, MarylandHome Page